skip to Main Content

KANJI : Tác (作)

KANJI : Tác (作)

KANJI : Tác (作)
KANJI : Tác (作)

Âm On :  サク    サ

Âm Kun : つく.る

Nét : 7 Nét

Từ vựng :

作る:Chế biến

作動:Sự tác động

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search