skip to Main Content

KANJI : Quang (光)

KANJI : Quang(光)

KANJI : Quang(光)
KANJI : Quang(光)

Âm On :  コウ    

Âm Kun : ひか.る    ひかり

Nét : 6 Nét

Từ vựng :

光る:Bóng

光り物Vật phát sáng

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search