skip to Main Content

KANJI : Phong (風)

KANJI : Phong (風)

KANJI : Phong (風)
KANJI : Phong (風)

Âm On : フウ    フ

Âm Kun : かぜ

Từ vựng :

風: Gió

和風: Phong cách nhật bản

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search