skip to Main Content

KANJI : Phát (発)

KANJI : Phát (発)

KANJI : Phát (発)
KANJI : Phát (発)

Âm On : ハツ    ホツ

Âm Kun : 

Từ vựng :

発音: Phát Âm

出発: Xuất phát

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search