skip to Main Content

KANJI : Phạn, phãn (飯)

KANJI : Phạn, phãn (飯)

KANJI : Phạn, phãn (飯)
KANJI : Phạn, phãn (飯)

Âm On : ハン

Âm Kun : めし

Từ vựng :

御飯 : Cơm

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search