skip to Main Content

KANJI : phẩm (品)

KANJI : phẩm (品)

KANJI : phẩm (品)
KANJI : phẩm (品)

Âm On : ヒン

Âm Kun : しな

Từ vựng :

品物 : Vật phẩm

作品 : Tác phẩm

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search