skip to Main Content

KANJI : Ốc (屋)

KANJI : Ốc (屋)

KANJI : Ốc (屋)
KANJI : Ốc (屋)

Âm On : オク

Âm Kun : や

Nét : 9 Nét

Từ vựng :

屋上: Mái nhà. nóc nhà

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search