skip to Main Content

KANJI : Nhạc,Lạc(楽)

KANJI : Nhạc,Lạc(楽)

KANJI : Nhạc,Lạc(楽)
KANJI : Nhạc,Lạc(楽)

Âm On : ガク    ラク 

Âm Kun :  たの.しい    たの.しむ    この.む

Nét : 13 Nét

Từ vựng :

楽しい:vui vẻ

楽な:Vui tươi thoải mái

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search