skip to Main Content

KANJI : Ngân (銀)

KANJI : Ngân (銀)

KANJI : Ngân (銀)
KANJI : Ngân (銀)

Âm On : ギン

Âm Kun :

Nét : 14 Nét

Từ vựng :

銀行:Ngân hàng

銀:bạc

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search