skip to Main Content

KANJI : Muội (妹)

KANJI : Muội (妹)

KANJI : Muội (妹)
KANJI : Muội (妹)

Âm On : マイ

Âm Kun : いもうと

Từ vựng :

姉妹 : Chị em

妹 : Em gái

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search