skip to Main Content

KANJI : Môn (門)

KANJI : Môn (門)

KANJI : Môn (門)
KANJI : Môn (門)

Âm On : モン

Âm Kun : かど

Từ vựng :

部門: Bộ môn

専門家: Nhà chuyên gia

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search