skip to Main Content

KANJI : Miễn (勉)

KANJI : Miễn (勉)

KANJI : Biệt (別)
KANJI : Biệt (別)

Âm On : ベツ

Âm Kun : 

Từ vựng :

勉強: học tập

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search