skip to Main Content

KANJI : Mại (売)

KANJI : Mại (売)

KANJI : Mại (売)
KANJI : Mại (売)

Âm On : バイ

Âm Kun : う.る    う.れる

Từ vựng :

売る: Bán

商売 : Buôn bán

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search