skip to Main Content

KANJI : Lực (力)

KANJI : Lực (力)

KANJI : Lực (力)
KANJI : Lực (力)

Âm On : リョク    リキ    リイ

Âm Kun :ちから

Từ vựng :

電力: Điện lực

力: Sức mạnh

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search