skip to Main Content

KANJI : Lữ (旅)

KANJI : Lữ (旅)

KANJI : Lữ (旅)
KANJI : Lữ (旅)

Âm On : たび

Âm Kun : リョ

Từ vựng :

旅行: Du lịch

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search