skip to Main Content

KANJI : Liệu (料)

KANJI : Liệu (料)

KANJI : Liệu (料)
KANJI : Liệu (料)

Âm On : リョウ

Âm Kun :

Từ vựng :

料理 : Món ăn

料金: Giá cước, tiền thù lao

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search