skip to Main Content

KANJI : Khứ (去)

KANJI : Khứ (去)

KANJI : Khứ (去)
KANJI : Khứ (去)

Âm On : キョ    コ

Âm Kun : さ.る    

Nét : 5 Nét

Từ vựng :

去年:Năm ngoái, năm trước

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search