skip to Main Content

KANJI : Huynh (兄)

KANJI : Huynh (兄)

KANJI : Huynh (兄)
KANJI : Huynh (兄)

Âm On :  ケイ

Âm Kun : あに

Nét : 5 Nét

Từ vựng :

兄弟:Anh em

兄:Anh trai

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search