skip to Main Content

KANJI : Hữu, dựu (有) 

KANJI : Hữu, dựu (有) 

KANJI : Hữu, dựu (有) 
KANJI : Hữu, dựu (有)

Âm On : ユウ    ウ

Âm Kun : あ.る

Từ vựng :

有る: Có

有名: Nổi tiếng

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search