skip to Main Content

KANJI : Hồi(回)

KANJI : Hồi(回)

KANJIchữ Hồi
KANJI chữ Hồi

Âm On : カイ

Âm Kun : まわ.す

Nét : 6 Nét

Từ vựng :

回:lần

回答:Hồi đáp

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search