skip to Main Content

KANJI : Hàn (寒)

KANJI :Hàn (寒)

KANJI :Hàn (寒)
KANJI :Hàn (寒)

Âm On : カン

Âm Kun : さむ.い

Nét : 12 Nét

Từ vựng :

寒い:Lạnh

寒さ:Gió lạnh

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search