skip to Main Content

KANJI : Hắc (黒)

KANJI : Hắc (黒)

KANJI : Hắc (黒)
KANJI : Hắc (黒)

Âm On :  コク

Âm Kun : くろ    くろ.ずむ    くろ.い  

Nét : 11 Nét

Từ vựng :

黒い:Đen

黒字:Chữ đen

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search