skip to Main Content

KANJI : Hạ (夏)

KANJI : Hạ (夏)

KANJI : Hạ (夏)
KANJI : Hạ (夏)

Âm On : カ 

Âm Kun : なつ

Nét : 10 Nét

Từ vựng :

夏休み: Nghỉ hè

夏: Mùa hè

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search