skip to Main Content

KANJI : Giáo (教)

KANJI : Giáo (教)

KANJI : Giáo (教)
KANJI : Giáo (教)

Âm On : キョウ    

Âm Kun : おし.える    おそ.わる

Nét : 11 Nét

Từ vựng :

教える:Dạy học

教室:Phòng học

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search