skip to Main Content

KANJI : Dương (洋)

KANJI : Dương (洋)

KANJI : Dương (洋)
KANJI : Dương (洋)

Âm On : ヨウ

Âm Kun : 

Từ vựng :

洋風:Âu phục

洋風 :Kiểu tây

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search