skip to Main Content

KANJI : Đường (堂)

KANJI : Đường (堂)

KANJI : Đường (堂)
KANJI : Đường (堂)

Âm On : ドウ

Âm Kun : 

Từ vựng :

食堂: Căn tin

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search