skip to Main Content

KANJI : Dược (薬)

KANJI : Dược (薬)

KANJI : Dược (薬)
KANJI : Dược (薬)

Âm On : ヤク

Âm Kun : くすり

Từ vựng :

薬: Thuốc

薬品: Dược phẩm

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search