skip to Main Content

KANJI : Dụng (用)

KANJI : Dụng (用)

KANJI : Dụng (用)
KANJI : Dụng (用)

Âm On : ヨウ

Âm Kun : もち.いる

Từ vựng :

利用: Sử dụng

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search