skip to Main Content

KANJI : Đồng (同)

KANJI : Đồng (同)

KANJI : Đồng (同)
KANJI : Đồng (同)

Âm On : ドウ

Âm Kun : おな.じ

Từ vựng :

同じ :Giống nhau

同時: Đồng thời

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search