skip to Main Content

KANJI : Động (動)

KANJI : Động (動)

KANJI : Động (動)
KANJI : Động (動)

Âm On : ドウ

Âm Kun : うご.く

Từ vựng :

動く : Khởi động

運動: Vận chuyển

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search