skip to Main Content

KANJI : Đông (冬)

KANJI : Đông (冬)

KANJI : Đông (冬)
KANJI : Đông (冬)

Âm On : トウ

Âm Kun : ふゆ

Từ vựng :

冬 : Mùa đông

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search