skip to Main Content

KANJI : Động (働)

KANJI : Động (働)

KANJI : Động (働)
KANJI : Động (働)

Âm On : ドウ

Âm Kun : はたら.く

Từ vựng :

働く : Làm việc

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search