skip to Main Content

KANJI : Đoản (短)

KANJI : Đoản (短)

KANJI : Đoản (短)
KANJI : Đoản (短)

Âm On :  タン

Âm Kun : みじか.い

Nét :   18 Nét

Từ vựng :

短い: Ngắn

短期 : Thời gian ngắn

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search