skip to Main Content

KANJI : Đô (都)

KANJI : Đô (都)

KANJI : Đô (都)
KANJI : Đô (都)

Âm On : ト    ツ

Âm Kun : みやこ

Nét :    5 Nét

Từ vựng :

都会 : Thành phố 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top
×Close search
Search