skip to Main Content

KANJI : Đinh ( 町)

KANJI : Đinh ( 町)

KANJI : Đinh ( 町)
KANJI : Đinh ( 町)

Âm On : チュウ

Âm Kun : まち

Nét :    5 Nét

Từ vựng :

町 : Thành phố

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search