skip to Main Content

KANJI : Diệu (曜)

KANJI : Diệu (曜)

KANJI : Diệu (曜)
KANJI : Diệu (曜)

Âm On : ヨウ

Âm Kun : 

Từ vựng :

日曜日: Chủ Nhật

何曜日: Thứ mấy

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search