skip to Main Content

KANJI : Đề (題)

KANJI : Đề (題)

KANJI : Đề (題)
KANJI : Đề (題)

Âm On :  ダイ

Âm Kun : 

Nét :   18 Nét

Từ vựng :

問題:Vấn đề

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top
×Close search
Search