skip to Main Content

KANJI : Đệ (弟)

KANJI : Đệ (弟)

KANJI : Đệ (弟)
KANJI : Đệ (弟)

Âm On : テイ  

Âm Kun :おとうと

Nét :    7 Nét

Từ vựng :

兄弟 : Huynh đệ

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search