skip to Main Content

KANJI : Đê (低)

KANJI : Đê (低)

KANJI : Đê (低)
KANJI : Đê (低)

Âm On : テイ  

Âm Kun :ひく.い    ひく.める    ひく.まる

Nét :    7 Nét

Từ vựng :

最低 : Thấp nhất , tệ nhất

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search