skip to Main Content

KANJI : Đáp ( 答)

KANJI : Đáp ( 答)

KANJI : Đáp ( 答)
KANJI : Đáp ( 答)

Âm On : トウ

Âm Kun : こた.える    こた.え

Từ vựng :

え : Trả lời

返答 : Phản hồi

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search