skip to Main Content

KANJI : Dân (民)

KANJI : Dân (民)

KANJI : Dân (民)
KANJI : Dân (民)

Âm On : ミン

Âm Kun : たみ

Từ vựng :

国民 : Quốc dân

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search