skip to Main Content

KANJI : Dẫn (引)

KANJI : Dẫn (引)

Chữ kanji Dẫn
Chữ kanji Dẫn

Âm On : イン

Âm Kun : ひ.き-    -び.き

Nét : 4Nét

Từ vựng :

割引 : Giảm giá

引っ越す: Chuyển nhà

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search