skip to Main Content

KANJI : Đài (台)

KANJI : Đài (台)

KANJI : Đài (台)
KANJI : Đài (台)

Âm On : タイ  ダイ

Âm Kun : 

Nét :   5 Nét

Từ vựng :

台: Giá, khung, cái nền

台風: Bão

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search