skip to Main Content

KANJI :Đại (代)

KANJI :Đại (代)

KANJI :Đại (代)
KANJI :Đại (代)

Âm On :  ダイ

Âm Kun :  かわ.る    か.える    よ    しろ

Từ vựng :

代わり: Thay đổi

世代  : Thời đại

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search