skip to Main Content

KANJI : Dã (野)

KANJI : Dã (野)

KANJI : Dã (野)
KANJI : Dã (野)

Âm On : ヤ

Âm Kun : の

Từ vựng :

野菜: Rau củ

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search