skip to Main Content

KANJI : Cường, cưỡng (強)

KANJI : Cường, cưỡng (強)

KANJI : Cường, cưỡng (強)
KANJI : Cường, cưỡng (強)

Âm On : キョウ    ゴウ

Âm Kun : つよ.い    つよ.まる    つよ.める    し.いる    こわ.い

Nét : 11 Nét

Từ vựng :

強い:Khỏe mạnh

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top
×Close search
Search