skip to Main Content

KANJI : Công (工)

KANJI : Công (工)

KANJI : Công (工)
KANJI : Công (工)

Âm On :  コウ    ク

Âm Kun :

Nét : 3 Nét

Từ vựng :

工場:Nhà máy 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search