skip to Main Content

KANJI : Cận (近)

KANJI : Cận (近)

KANJI : Cận (近)
KANJI : Cận (近)

Âm On : キン    コン

Âm Kun :ちか.い

Nét : 7 Nét

Từ vựng :

近く: Xung quanh

近所 : Hàng xóm

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search