skip to Main Content

KANJI : Ca (歌)

KANJI : Ca (歌)

KANJI : Ca (歌)
KANJI : Ca (歌)

Âm On : カ

Âm Kun : うた    うた.う

Nét : 14 Nét

Từ vựng :

歌:Bài hát

歌う:Ca hát

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search