skip to Main Content

KANJI : Bộ (歩)

KANJI : Bộ (歩)

KANJI : Bộ (歩)
KANJI : Bộ (歩)

Âm On : ホ    ブ 

Âm Kun : ある.く    あゆ.む

Từ vựng :

歩く: Đi bộ

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search